ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ Courses

We found 1 course available for you
See
Free

Curriculum EVALI : VAPE or Health Now or Never

12 Lessons
8.4 hours
ทุกระดับ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่จะกระจายข้อมูลความรู้เรื่องพิษภัยของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์บนเว็ปไซด์ให้กับประชาชนไทยโดยไม่คิดมูลค่า ความรู้ที่จะนำมาให้เรียนรู้นั้นเกิดจากการจัดการอบรมเรื่อง …

What you'll learn
หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจาก ศจย. ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติและการสนับสนุนทุนระดับนานาชาติ (รายละเอียดตามข้อตกลง ศจย.)

ประกาศ ! เนื่องจากมีรายงานจาก users หลายท่านแจ้งเข้ามาว่า "ไม่สามารถเข้ารับชมสื่อวิดิโอ" เพื่อเรียนแต่ละบทได้

 ทั้งนี้จากการสังเกต users ที่แจ้งปัญหานั้น “กำลังใช้งาน Network ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาครัฐ” อยู่ การแก้ไข / แนะนำคือ “หากเป็นไปได้ให้ใช้งาน Network อื่นจากข้างต้น เช่น จากที่บ้าน หรือหากอยู่ที่มหาวิทยาลัย สามารถปล่อย Hot spot wifi จากมือถือได้เช่นกัน” แจ้งเพื่อทราบทุกๆ ท่านค่ะ