นำไปเสนอขอทุนวิจัย ศจย. Courses

We found 1 course available for you
See
Featured
Free

Curriculum EVALI และผลต่อสุขภาพ (Health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

5 Lessons
2.4 hours
ระดับกลาง

จากข้อวิตกกังวล ที่ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้ระบุว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียน (อายุ 13-15 ปี) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ …

What you'll learn
หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ สามารถดำเนินการทำเรื่องขอรับทุนเพื่องานวิจัยกับทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบได้เลยค่ะ

ประกาศ ! เนื่องจากมีรายงานจาก users หลายท่านแจ้งเข้ามาว่า "ไม่สามารถเข้ารับชมสื่อวิดิโอ" เพื่อเรียนแต่ละบทได้

 ทั้งนี้จากการสังเกต users ที่แจ้งปัญหานั้น “กำลังใช้งาน Network ภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภาครัฐ” อยู่ การแก้ไข / แนะนำคือ “หากเป็นไปได้ให้ใช้งาน Network อื่นจากข้างต้น เช่น จากที่บ้าน หรือหากอยู่ที่มหาวิทยาลัย สามารถปล่อย Hot spot wifi จากมือถือได้เช่นกัน” แจ้งเพื่อทราบทุกๆ ท่านค่ะ