ภาษาไทย Courses

Sorry, we can not find any courses for this search.

You may want to check Our Hot Courses:

Free

Curriculum EVALI : VAPE or Health Now or Never

12 Lessons
8.4 hours
All Levels
What you'll learn
หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจาก ศจย. ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติและการสนับสนุนทุนระดับนานาชาติ (รายละเอียดตามข้อตกลง ศจย.)
Featured
Free

Curriculum EVALI และผลต่อสุขภาพ (Health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

5 Lessons
2.4 hours
Intermediate
What you'll learn
หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ สามารถดำเนินการทำเรื่องขอรับทุนเพื่องานวิจัยกับทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบได้เลยค่ะ