คอร์สออนไลน์ ศจย Courses

Most popular
Trending

All คอร์สออนไลน์ ศจย Courses

We found 1 course available for you
See
Featured
Free

Curriculum EVALI และผลต่อสุขภาพ (Health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

5 Lessons
2.4 hours
Intermediate

จากข้อวิตกกังวล ที่ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้ระบุว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียน (อายุ 13-15 ปี) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ …

What you'll learn
หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ สามารถดำเนินการทำเรื่องขอรับทุนเพื่องานวิจัยกับทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบได้เลยค่ะ